Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Logo nowe02

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB został zamknięty z dniem 31 grudnia 2018 r.

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB zostaje otwarty z dniem 1 stycznia 2019 r.

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu rejestracji MŚP na Platformie przedsiębiorca oświadcza, że posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz dostępny limit pomocy de minimis, natomiast kryteria te będą oceniane każdorazowo przed podpisaniem umowy na refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej lub umowy na świadczenie usług doradczych na rzecz MŚP przez Niezależnego Doradcę. W związku z powyższym zmieniły się zapisy regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami:
- nr 1 Formularz zgłoszenia MŚP,
- nr 5 Umowa Wsparcia w projekcie Podkarpacka Platforma Wsparcia
- nr 7 instrukcja wypełniania załączników w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”
- nr 5 do Umowy Wsparcia: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo.

Wnioski o rejestrację MŚP na Platformie będą oceniane zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie obowiązującym w dniu przedłożenia pełnego zgłoszenia (wersja elektroniczna i papierowa).

Zarejestrowane MŚP będą uprawnione do skorzystania z usług rozwojowych w ramach projektu i uzyskania refundacji za zakupione usługi.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425, 17 8661 460 oraz pod adresem strony: https://www.ppwb.pl/

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego