Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

W związku z realizacją przez Województwo Podkarpackie Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach dot. rewitalizacji.

Celem realizacji Zadania jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, w tym podniesienie wiedzy wśród przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego poprzez szkolenia/warsztaty w zakresie:

1)        Dostępności w rewitalizacji - moduł I – termin realizacji szkolenia 2020r. / warsztaty 2021r.

2)        Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji - moduł II – termin realizacji 2020r.

3)        Wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji - moduł III – termin realizacji 2021r.

4)        Monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych - moduł IV – termin realizacji 2021r.

Obecna rekrutacja dotyczy udziału w szkoleniach i warsztatach w formie on-line realizowanych w 2020r., które  przeprowadzone zostaną na przełomie października – listopada br. Dokładne terminy szkoleń/warsztatów zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Wykonawcą wybranym w ramach postępowania na udzielenie zamówienia publicznego. Informacja w zakresie ustalenia dokładnych terminów szkoleń i warsztatów zostanie przekazana przez Wykonawcę na adresy mailowe uczestników.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli gmin województwa, w szczególności gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w wykazie programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, jak również tych, którzy nie mają opracowanego programu rewitalizacji. W szkoleniach mogą wziąć udział również członkowie Komitetów Rewitalizacji/ Zespołów Rewitalizacji oraz innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy (zgodnie z zapisami programu rewitalizacji).

W celu zgłoszenia się na szkolenia, proszę o wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16 października 2020r.

Szkolenia realizowane będą z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wszelkie informacje w zakresie zgłoszenia do udziału w szkoleniach/warsztatach można uzyskać telefonicznie: 17/ 747 68 78.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, zatem zalecamy niezwłoczne przesyłanie formularzy zgłoszeniowych.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego