Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

spotkanie RDPP 11Rola rad działalności pożytku publicznego we współpracy z samorządami lokalnymi, dyskusje oraz wymiana doświadczeń z podejmowanych działań to najważniejsze punkty spotkania przedstawicieli rad wojewódzkiej, powiatowowych, gminnych i miejskich z terenu podkrapacia. Spotkanie odbyło się 2 grudnia w Szczawnem z inicjatywy RDPP Województwa Podkarpackiego.

Współorganizatorem spotkania była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego z Komańczy. Wśród obecnych był Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka, członkowie rad gminnych oraz Ewa Draus, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego i członkini podkarpackiej rady. Organizatorzy wskazują na potrzebę liczniejszego udziału samorządowców w przyszłości.

Jednym z najważniejszych tematów okazała dyskusja na temat problemu zrozumienia roli rady oraz inicjatyw, jakie może podejmować na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Wskazywano na dużą potrzebę promowania wiedzy o możliwościach dialogu społecznego na forum rady w mediach oraz inicjowaniu spotkań w lokalnych społecznościach, w których uczestniczyliby samorządowcy oraz urzędnicy odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Swoimi doświadczeniami i trudnościami w działaniu rad podzielili się Robert Piechocki z Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy, Zofia Radwan z Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego oraz Kinga Bielec z Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Dobrym przykładem mogą być spotkania integrujące środowisko przedstawicieli organizacji w powiecie mieleckim. Rada zorganizowała już kilkanaście takich spotkań, łącząc ze sobą organizacje działające na rzecz oświaty, kultywowania tradycji i historii. W dalszych planach rady jest wydarzenie sieciujące organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Podkreślano potrzebę zmiany podejścia samorządowców, którzy wciąż postrzegają liderów organizacji pozarządowych jako zagrożenie, a działalność organizacji jako nieznaczącą w rozwoju regionalny czy rozwiązywaniu problemów społecznych. Niewielu gospodarzy gmin czy miast uważa, że mieszkańcy poprzez stowarzyszenia i fundacje mogą skutecznie realizować zadania gminy z pożytkiem dla wszystkich.

Uczestnicy dowiedzieli się także o działaniach, które inicjuje Samorząd Województwa Podkarpackiego. Anna Tworz, kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, poinformowała m.in. o Nagrodzie NGO Wysokich Lotów, którą marszałek przyznaje co roku dla najlepszych inicjatyw pozarządowych oraz o środkach na wkłady własne do projektów dla organizacji. Podzieliła się także praktycznym rozwiązaniem sprzyjającym działaniu rady w województwie – środkach na pokrycie kosztów dojazdów na posiedzenia dla członków rady, na opłacenie kosztów szkoleń czy ekspertów, którzy wspierają działalność rady i organizacji pozarządowych.

Powołano także grupę roboczą, która ma na celu wypracowanie rekomendacji i standardów działania rad w województwie. Grupie przewodniczy Maciej Kunysz, członek rady wojewódzkiej.

Spotkanie poprowadził Tomasz Wasielewski, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, zbierając głosy uczestników i moderując całą dyskusję.

Spotkanie pokazało dużą potrzebę wymiany informacji, wzajemnego edukowania się na temat roli rad oraz dyskusji o kształcie współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi.

Kinga Bielec
Przewodnicząca RDPP WP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego