Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 12 lutego odbyła się konferencja pod nazwą „Ekonomia społeczna a rozwój przedsiębiorczości lokalnej”. Honorowym patronatem wydarzenie to objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, a współorganizatorami byli Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz bank PeKaO SA.

Zamierzeniem organizatorów było rozpropagowanie wiedzy na temat zagadnień dotyczących budowania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej oraz jej znaczenia w kreowaniu rozwoju gminy.

Prelegentów i uczestników konferencji przywitał dyrektor PODR w Boguchwale, Jerzy Jakubiec, przedstawiając cel konferencji i jej program. Następnie członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lucjan Kuźniar, w swoim wystąpieniu zdefiniował ekonomię społeczną, jej znaczenie i rolę w kontekście wyzwań dzisiejszych czasów. Wskazał na korzyści wynikające ze współpracy podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego zapewniając stałą przychylność i pomoc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zasady budowania partnerstwa, jego uwarunkowania formalno-prawne, oraz zasady współdziałania poruszyła w swoim wykładzie Marta Bohdziewicz-Lulewicz reprezentująca Regionalny Oddział Polityki Społecznej w Krakowie, dzieląc się wiedzą nabytą podczas wielu lat realizacji takich działań.

Wójt gminy Lubaczów, Wiesław Kapel, podzielił się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami z zakresu powołania i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie swojej gminy. Wrażenie wzbudziły przytoczone przykłady działalności Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie oraz spółdzielni socjalnych, a w szczególności powołanie do życia i stały rozwój inicjatywy o nazwie „Kresowa Osada” jako przykładu wioski tematycznej.

Marek Gabzdyl – wójt gminy Raciechowice, przedstawił działalność podmiotów ekonomii społecznej z Małopolski. Omówił powstanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych „Przystań i „Kuźnia Smaku”, które przyczyniły się do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w rejonie pozbawionym innych propozycji zatrudnienia (brak inwestorów). Mówca wskazał zasadnicze korzyści z prowadzenia takich spółdzielni – możliwość wsparcia finansowego ze środków pomocowych, wzmocnienie procesów demokratycznych, możliwość reintegracji zawodowej i społecznej.

Kolejny wykładowca, Paulina Nowak – prezes zarządu spółdzielni socjalnej „Bajkolandia” z Leżajska, przedstawiła genezę powstania i sytuację obecną prowadzonej działalności. Spółdzielnia oferuje opiekę dzienną oraz godzinową nad dziećmi. W dążeniu do wzrostu konkurencyjności spółdzielnia stale poszerza swoją ofertę, organizując obsługę imprez okolicznościowych, „wakacji z Bajkolandią” oraz otwierając jedyną w powiecie Szkołę Rodzenia. W swoim wykładzie podzieliła się wiedzą i doświadczeniem, dając rady dotyczące pokonywania problemów, uwypuklając, że sukces w największej mierze zależy od determinacji i cech wolicjonalnych osób konsekwentnie dążących do celu.

Na rozwój gminy ma wpływ ogólny wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, w tym przedsiębiorczości społecznej. O perspektywach rozwoju takiej przedsiębiorczości na lata 2014-2020 poinformował pan Bartosz Jadam – przedstawiciel Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

W osiągnięciu sukcesu w działalności podmiotów ekonomii społecznej niebagatelną rolę odgrywają motywacja, wiedza i cechy charakterologiczne zaangażowanych w te przedsięwzięcia osób. Coaching jako narzędzie motywacji przedstawił w sposób wielce zajmujący w swoim wykładzie dr Przemysław Kolasa z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

Każde przedsięwzięcie, które przynosi największe korzyści społeczne to te wynikające ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Są one zainteresowane dobrą obsługą bankową zapewniającą dostęp do najlepszych, nowoczesnych instrumentów finansowych. Z taką właśnie ofertą wystąpił Roman Dec – dyrektor ds. klientów biznesowych, reprezentując współorganizatora Bank PeKaO S.A.

Tematyka i sposób prowadzenia wykładów przez wszystkich prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którymi byli starostowie, burmistrzowie, wójtowie i osoby reprezentujące powyższe urzędy, co potwierdziła liczna frekwencja i wyrażane opinie uczestników.

Konferencja „Ekonomia społeczna a rozwój przedsiębiorczości lokalnej” spełniła zakładane cele. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką działania podmiotów ekonomii społecznej na bazie konkretnych przykładów. Był to również czas do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, które powinny przełożyć się na dalszą popularyzację tych ważnych form działalności. Oby stały się wzorcowymi przykładami współpracy organów samorządu i organizacji pozarządowych, która zaowocuje wymiernymi korzyściami dla mieszkańców miast i wsi naszego województwa.

Marek Wójcik
PODR Boguchwała
Fot. Anna Bielańska

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego