Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

191010 porozumineiPolitechnika Rzeszowska i WSIiZ będą współpracować z samorządem województwa w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych i e-usług. 10 października zostały podpisane w tej sprawie porozumienia z obydwoma uczelniami.

Ze strony Politechniki Rzeszowskiej umowę podpisał rektor Tadeusz Markowski, a ze strony Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania rektor Wergiliusz Gołąbek. Zarząd województwa reprezentowali wicemarszałek Piotr Pilch i członek zarządu Stanisław Kruczek.

 - To porozumienie o wpsółpracy pomiędzy uczelniami a województwem jest bardzo ważne, gdyż potrzebujemy tego wsparcia, szczególnie przy realizacji projektów zaawansowanych technologicznie, a zwłaszcza w branży informatycznej - podkreślał członek zarządu Stanisław Kruczek.

- Dziękuję za te umowy, gdyż jest to kolejny etap naszej dobrej współpracy na rzecz rozwoju województwa – zapewnił wicemarszałek Piotr Pilch.

- Współpraca z urzędem marszałkowskim przynosi nam określone efekty i przekłada się na konkrestne zadania. To nas cieszy i będziemy dalej kontynuować tę współpracę – zapewniał rektor Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Markowski

- Porozumienie jest ważne dla obu stron. Powoduje, że gdyby pojawiały się jakiekolwiek problemy w trakcie analiz czy programowania nowych projektów, służymy swoją pomocą, swoimi ekspertami, dorobkiem. Widzimy otwartość urzędu marszałkowskiego na współpracę w obrzarze informatyki i to nas cieszy, gdyż jest to ważna przestrzeń, od której nikt nie ucieknie - powiedział po podpisaniu dokumentów rektor WSIiZ Wergiliusz Gołąbek.

- Realizujemy wiele przedsięwzięć infrasrtrukturalnych, więc myślę, że wiele wspólnych projektów przed nami – podkreślił z kolei Sławomir Cynkar dyrektor Deparatmentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP.

Dzięki porozumieniu urząd marszałkowski otrzyma merytoryczne wsparcie uczelni, które dysponują potencjałem niezbędnym do poszukiwania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie działalności projektowej, naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie budowy systemów informatycznych i e-usług. Jest ona niezbędną, gdyż Samorząd Wojewodztwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priprytetowa II „Cyfrowe Podkarpacie”, realizuje kilka dużych projektów teleinformatycznych m.in. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - PSIP, Podkarpacki System Informacji Madyczej – faza II, Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2- PSeAP2. Ich celem jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Monika Konopka

Fot. Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego