Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W dniu 8 listopada 2019 r. o godzinie 12.00  w sali posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego podpisana zostanie umowa na budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Głównym wykonawcą projektu zostało Konsorcjum  Integrated Solutions Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i GIAP Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z Warszawy. Samorząd województwa reprezentować będą  Wicemarszałek Województwa Piotr Pilch i Członek Zarządu Stanisław Kruczek.

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Ponadto wykonana została ortofotomapa  o dużej rozdzielczości wykorzystywana przy tworzeniu baz  EGiB i BDOT.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli
i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie. Wartość projektu wynosi łącznie 187.502.164,76 zł, z czego część przypadająca na Województwo Podkarpackie to 26.418.956,85 zł a dofinansowanie z EFRR wyniesie 22.223.572,13 zł.

Przygotowała Aleksandra Zioło

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego