Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Logo UE RGB pionDepartament Społeczeństwa Informacyjnego pracuje obecnie nad dwoma projektami teleinformatycznymi.

Pierwszym z nich jest Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, który zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem projektu jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim „poziomie dojrzałości” dla całego województwa. Powodem realizacji projektu PSIP jest konieczność stworzenia centralnego dostępu do danych agregowanych dla całego województwa i udostępnienie ich za pomocą łatwych do obsłużenia e-Usług. Realizacja projektu jest niezbędna aby podnieść konkurencyjność regionu oraz budować nowoczesne społeczeństwo informacyjne wśród jego mieszkańców. Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego. Województwo pełni w nim rolę Lidera Projektu a 22 powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego są Partnerami Projektu.

1/ Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2014-2026,
2/ Wartość ogółem projektu: 185.155.928,- zł,
3/ Wydatki kwalifikowane wynoszą: 177.022.715,- zł,
4/ Dofinansowanie: 150.463.330.-zł,
w tym:
- wkład Unii Europejskiej: 150.463.330,- zł,
- wkład własny Województwa Podkarpackiego: 34.692.598,- zł,
- budżet państwa: 18.247.038,00 zł,

Drugim jest projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jego głównym celem jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie.
1/ Okres realizacji zadania wynosi: 2016-2025,
2/ Wartość ogółem projektu wynosi: 6.100.032,- zł,
3/ Wydatki kwalifikowane wynoszą: 5.971.067,- zł,
w tym:
- wkład Unii Europejskiej: 5.075.407,20 zł,
- wkład własny Województwa Podkarpackiego: 1.024.625,- zł,
- budżet państwa : 0,00 zł.

Oba zadania ujęte są w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Przygotowała:
Aleksandra Zioło

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego