Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

140227- pioro zielonasiecUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego finalizuje proces ustalania sposobu wydawania przyznanych Podkarpaciu środków unijnych na lata 2014-2020 w kwocie blisko 9 mld zł. W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego 26 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła się debata zorganizowana przez Polską Zieloną Sieć i podkarpackie Stowarzyszenie „EKOSKOP”.

 

Debata pn. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie podkarpackim” jest częścią projektu „Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej realizowanego przez związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, którego Stowarzyszenie „EKOSKOP” jest członkiem. W debacie wziął udział członek zarządu Tadeusz Pióro oraz dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig.

Aspekt ochrony środowiska został ujęty w szczególności w osi priorytetowej III RPO „Czysta energia” oraz w osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”’.

Celem nadrzędnym osi priorytetowej III RPO „Czysta energia” jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, natomiast celem osi IV jest ochrona środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

Członek zarządu Tadeusz Pióro powiedział podczas debaty, że „dzięki działaniom obecnego zarządu województwa środki przeznaczone na ochronę środowiska w porównaniu z pierwotnym projektem RPO zostały istotnie zwiększone".

 

 

Barbara Kołodziej
fot. Michał Mielniczuk
Kancelaria Zarządu 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego