Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

140321 odpadyW Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja szkoleniowa pn.: „Zasady przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska przez służby gminne”. Jej główne tematy to: „Zakres kompetencji kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska”, „Zasady kontroli przedsiębiorstw, zasady kontroli osób fizycznych”, „Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych”, „Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – działania kontrolne”.

Konferencja odbyła się w dniu 21.03.2014 r. z inicjatywy samorządu województwa oraz niektórych samorządów gminnych. Organizatorami byli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W konferencji szkoleniowej wziął udział Tadeusz Pióro, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, jak również pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska.

Mam nadzieję, że konferencja będzie wymianą doświadczeń nie tylko w zakresie przeprowadzania kontroli ale zostaną również wykorzystane doświadczenia pracowników organów ustalających warunki korzystania ze Środowiska -  mówił T. Pióro 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent winien sprawować kontrolę przestrzegania stosowania przepisów tej ustawy, tj. m. in. prowadzić kontrolę działalności gospodarczej wykonywanej przez podmioty w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zaznaczyć należy, iż wykonywanie kontroli jest elementem nadzorczym służącym prawidłowemu zagospodarowaniu odpadów. Ponadto analiza przekazywanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi do wniosku, że niezbędne jest wprowadzenie do systemu gospodarki odpadami elementów skutecznej kontroli podmiotów. Dodatkowo z zapytań kierowanych do Departamentu Ochrony Środowiska wynika, że samorządy gminne nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat funkcjonujących instalacji, w tym w szczególności o możliwościach technologicznych instalacji i uwarunkowaniach prawnych ich funkcjonowania. Prowadzi to do sytuacji kiedy sprawozdania o odpadach komunalnych sporządzane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów opierają się wyłącznie o bezkrytyczne wykorzystanie danych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne.

W konferencji wzięło udział ok. 130 przedstawicieli samorządów gminnych z terenu województwa podkarpackiego.

Barbara Kołodziej
Kancelaria Zarządu
fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego